петък, 26 декември 2014 г.

Стоян Стоянов-Комитски: "Най-трудно е да оцениш чуждия принос"Разговор на Христина Мирчева със Стоян Стоянов-Комитски, уредник на Музей на комикса в Русе


Всяка епоха има своите ценности, всеки регион има хубави художествени произведения и всеки творец притежава специфична обагреност. Но не всички творби са ценни, дори и при именит автор. Днес подемът на културата е възможен само чрез взаимното общуване между чужди национални култури и различните им региони. Отрицателното отношение помежду им забавя развитието на културата. Без историческа памет също е невъзможно движението напред. Защото думата "авторитет" на латински означава  стимул, подтик – така и съхранените архиви подпомагат развитието. Човек живее сред постоянна промяна. Възстановява миналото чрез спомени и открива закони, чрез които може да предвижда бъдещето. Без такива архиви опитът ще е неточен и несериозен. На подрастващите е необходима истинска история, но най-трудно е да оцениш и да отдадеш дължимото на чуждия принос.


Музеят на комикса в Русе вече е факт. Откога е тази идея и как се роди?

Идеята за Музей на комикса се роди още в далечната 2000 година, когато разработих дипломната си работа на тема „Комиксите за деца и юноши – историческо развитие, характеристика и структурно-семантични особености“. Тогава, по време на писането и разработването на работата с научния ми ръководител доц.д-р Руси Русев, ни хрумна идеята – ден преди защитата през юни 2001 година, да подредим цялата ми колекция от комикси в библиотеката на педагогическия факултет в Русенския университет „Ангел Кънчев“… Наистина, получи се много добра изложба! И сега си спомням как редихме комиксите близо два дни с библиотекарките Виолета Ненова и Силва Василева. И това всъщност се яви първата предпоставка за наличието на Музея на комикса. Тогава започнах да разработвам и проекта на списание „Ретро КОМИКС“. Корицата на изданието беше така оформена, че да наподобява легендарното списание „Дъга“. На мястото на балона с надпис „Разкази в картинки“ изписахме „Музей на комикса“. Първият брой на списанието излезе през 2004 година, по случай 100 годишнината на Регионален исторически музей – Русе.


Музей на комикса? Какво е Музей на комикса и какво е неговото предназначение?

Основно да представя постиженията на деветото изкуство у нас и по света. Това е казано най-общо.


Разкажи ни за осъществяването на твоята мечта, превърнала се в реалност.

Година след година колекцията ми взе да набъбва. Проучванията  и материалите за историческото развитие на разказите в картини придобиха колосален размер – една планина висока два метра, подредена в папки. МАГИЯТА НА ДЕВЕТО ИЗКУСТВО – това е работното заглавие на ръкописа ми, който напредва в страници, но преди всичко и в обхват на тематиката. Та покрай всичко се явиха някои откъслечни, но важни да ги наречем „комикс-индикации“, че девето изкуство се възражда.

Например второто пришествие на списание „Дъга“ в началото на века. Факт, който целенасочено се премълчава и омаловажава, а всъщност заслужава голямо амплоа. Друга индикация, която също се пропуска е именно дейността на пловдивското комикс дружество „Диаскоп“ и изданията му „Диаскоп“ и „Православен комикс“, които поддържат комикс-искрата вече 25 години! 


Не е за пренебрегване от гледна точка на индикацията „Възраждане на БГ комикс“ и сбъдването на една дълго очаквана мечта, а именно поредиците от по 10 книжки „българските ханове и царе“ и „Българските воеводи“ – разпространявани от ИЕКК чрез в-к „Стандарт“ – да има история на България в комикси. Редом с това бе представянето на инициативата на варненските художници и сценаристи „Ретроспекция на модерния комикс“ – генерирана и движена от Александър Въчков. Тук можем да посочим и изложбата с комиксите и илюстрациите на Стоян Шиндаров, която събра отново под комиксовия небосклон групата на художниците на списание „Дъга“. Тези инициативи се развиваха паралелно с навлизането на социалната мрежа „Фейсбук“. Заедно с това се учреди сдружението „Проектът Дъга“. Албумът „Над дъгата“ – рожба на сдружението, се превърна и бе предвестник на първата национална изложба на Българския комикс през септември 2013 година. И ред други инициативи и осъществени дейности. 


На фона на тази картина от 2011 година, редом с разработването на „Ретро КОМИКС“ в Русе, започнахме с творческите ателиета за деца и ученици „Работилница за комикси“, първоначално в рамките на националната инициатива „Всемир на таланти“. Тази ни дейност придоби ежегоден и сезонен характер и вече имаме реализирани три сезона и извънредни празнични издания във формат за деца и родители. Съвместно с Военен клуб – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ още през 2006 година поставихме началото на тематични експозиции от комикси.


През последните две поредни години – 2013 и 2014 г. представяме деветото изкуство в рамките на дейностите по „Нощ в библиотеката“,  „Изложба във витрина“, и „Колекции и колекционери“. Тук е мястото да посочим и друга една наша мащабна проява, а именно създаването на най-дългият комикс, рисуван от деца, учители, родители и всички хора на възраст от 5 до 105 години, дължината на който достигна над 300 метра.


Това са все предпоставки, които доведоха до откриването на  постоянната експозиция „МУЗЕЙ НА КОМИКСА“ на 30 май 2014 година в регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.


Това, от което България имаше нужда се случи - Музей на комикса. Какво е комикс?

Наистина, случи се и продължава да се случва, защото магията на комикса е невероятна.

Комиксът е уникална съвкупност от вербални и невербални знаци, които претворяват човешкото възприятие и го пренасят в едно друго измерение - измерението на деветото изкуство.


Трудно ли е опазването на голяма сбирка  стари комикси от влагата и гризачите?

Ако кажа, че е лесно, няма да съм точен. Но не и толкова трудно. Досега влага и гризачи не са се докосвали до колекцията ми. Опазил я Господ! Това не трябва да се случва.


Откъде произтича любовта ти към комикс изкуството?

И аз често си задавам този въпрос. И знаете ли, сега като се връщам назад в годините, в детството си като в една мъглявина, но всъщност много ясно – като в избърсано от конденза стъкло, виждам списание „Славейче“ с историята в картини за „Лада и Тервел“. Явяват се също и страниците със серията за „Хан Крум отмъщава“ от книжка 4 на списание „Дъга“. Всъщност това е първата „Дъга“, която съм държал в ръцете си, но най-ярък и осмислен спомен имам от „Дъга“ № 7 и първи епизод на „Елемаг – воинът на хан Тервел“. И, разбира се, „Хитър Петър“.


Комиксът е многообразен, на каква система е подредена сбирката?

Подредена е представителна извадка от колекцията, следваме схемата – БГ комикс от началото на 20 век, „Златен период“ – 1938-42 година, комикс от „Забранения период“ – от 1944 – до 1960/75 г., „Класически период“ 1975 – 1992 г., „Хаотичен период“ – след 1990 г. до 2000 г. и период „Комикс-Възраждане 21 век“. Чуждите комикси са представени също по аналогична схема.


Кои са най-важните издания в сбирката на Музея?

Много са, но за мен най-уникален е „Детски вестник“ от 1924-26 година, одобрен като учебно помагало от тогавашното министерство на Народното просвещение. Сега подготвяме едно невероятно представяне на колекция от оригинали на художника на комикси от световна величина – забележителния Карло Марчело.


Можем ли да говорим вече и за библиографски каталог на Музея и описания на изданията?

В момента усилено изработваме такъв. Работим и върху дигиталзирането на експозицията.


Няколко думи за специалното външно оформление на експозиционната зала.

Да, това е най-атрактивната част от сградата на библиотеката в Русе – всъщност това е внушителната постройка на Търговско-Индустриалната камара от зората на 20 век. Експозиционната зала е кръгла, като комиксов балон, а въображаемото слово към него излиза от извито стълбище на втория етаж от зала „Изкуство“ и бившия кабинет на Буров.


Какви източници за информация ползва Музеят?

Проучванията ми в областта на деветото изкуство са колосални, както споменах по-горе. Следим всичко, излизало по темата в национален, регионален и световен мащаб. В предпечат е справочникът „Музеите на комикса по света и у нас“.


Има ли в Музея отдел за теоретични изследвания на комиксите? България бедна ли е откъм  публикации на анализи за новото изкуство? 


В средата на месец юни тази година, дни след откриване на експозицията, проведохме и Първата конференция посветена на проблемите на комиксовото изкуство: „Комиксът в детската градина“. Започнахме с разглеждането на проблематиката от най-ранна детска възраст, защото искаме ли да възпитаме любов към комикса, влечение и трепет към него, а най-вече и да допринесем за неговото възраждане – трябва да започнем това от подрастващите. Именно затова и започнахме преди години с Работилниците за комикси. Сега вече имаме и преподавателска група. Работи се Центъра за ученическо творчество, имаме комикс-клубове в училищата, в детските градини. През летните месеци се състоя и първия клас „Работилница за комикси“ към Лятна детска Академия при фондация „Бистра и Галина“ – Русе.

Лично аз имам над десет научни и други публикации по темата през годините от 2000 година насам. Пише се за комикса, но хаотично. Прави чест на вашето дружество, че усилено работи в тази насока и е поставило началото на теоретичните изследвания на комиксите в България, което, за съжаление, неясно защо се омаловажава и подценява от някои „комикс-фактори“ у нас.

Срам и позор е например една обширна статия „Културата комикс и духовното здраве на България” от Иван Робонов във вестник „Словото днес“, издание на СБП, където той обширно и задълбочено на цяла страница „говори“ за комикса като за "смъртта на човешката култура и симптом на манипулацията на разума". Е, кажете ми как да развиваме и възпитаваме комикс култура?

Ето и още един цитат от същия писател: „Комиксът като манипулатор на въображението се превръща в убиец.“

И всичко това се написа паралелно с провеждането на „СОФИЯ КОМИКС ЕКСПО“!

И каквото и да се прави по отношение на комикс културата, все се намира някой, който да пречи, пречи жестоко. Срам и позор!

Кои са организаторите? Проблемите, които срещнахте.

Невероятна подкрепа намерих от страна на ръководството на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в лицето на г-жа Теодора Евтимова и г-жа Силва Василева. От екипа на цялата библиотека. Благодаря и изключително съм признателен на всички регионални и национални медии – печатни, интернет и  ефирни, които отразиха и продължават да отразяват дейността ни.

Проблеми силно казано, не мога да кажа, че сме имали. Наистина, нещата вървяха на пълни обороти. Беше малко напрегнато и това е. Но както е редно за нашите географски ширини и балканския ни синдром – имаше кой да създаде изкуствено напрежение. И ударите дойдоха от най-неочакваната посока – от някои наши събратя. Сравниха ни със самодейци, имаше леки истерии. Размаха се пръст и за авторски права. Стана така, че все едно в България ври и кипи музейна дейност в областта на комикса и някой провинциалист – нейде на брега на Дунава, си е въобразил да прави музей и то не какъв да е, а МУЗЕЙ НА КОМИКСА, без да се допита и да иска разрешение от „Големия брат“, който всъщност се е самопровъзгласил за такъв.

Тогава се убедих, че наистина сме направили нещо стойностно, което си заслужава да се развива. Убедих се също, че думата МУЗЕЙ стряска и плаши много хора! И сега искам да им кажа, че това не е страшно. В регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе от 30 май 2014 година има ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ „МУЗЕЙ НА КОМИКСА“, която е първа за България. Но това не спира никой и не забранява на никой да прави подобни експозиции със сродни дейности, най-малкото пък Музей на комикса! 


В заключение ще кажа едно. Лошо е, когато някой си въобрази, че е богоизбран, недостижим, единствен и неповторим в дадена област. А още по-лошо е, когато си повярва и започне да внушава и на околните, че е Алфата и Омегата на комикса в България и на Балканите. У нас има много колекционери на комикси и изследователи на комиксовото изкуство, с повечето от тях поддържаме контакти и те ни подкрепят, сътрудничим си, за което им благодаря сърдечно. Едно само трябва да осъзнаем – докато не спрем да гледаме в канчето на ближния няма да прокопсаме.Какво е желателно да се направи още, за да заеме българският комикс подобаващо място в културния живот?

Повече форуми, повече съвременни комикси. Да не се уповаваме само на стара слава и носталгия по миналото. Имаме изключителни млади творци, художници, сценаристи, артисти, дизайнери. Екипност трябва, а не принципът "разделяй и владей". Комерсиализацията също ни играе лоши шеги. За пореден път ще повторя – ако имаме поне две периодични издания за наши комикси, един годишник да имахме – разбирам, а то какво - как да има комикс култура!


В съвременна България купува ли се  достатъчно,  за да се говори и за самофинансиране на комикс изданията?

Трудна тема. Но не нереализуема. Именно затова трябва със задружни сили да възраждаме стремлението на децата към комикса. И не само на тях. Самофинасирането на комикс издание само по-себе си е добра авантюра, достойна за комикс-сценарий. Но трябват и такива жертви, за да се започне от някъде. Именно затова казах преди, че разбирам – у нас да ври и кипи от комикс-издания, наши български, за да можем да даваме оценки, да правим характеристики и тогава чак евентуално да си дърпаме чергите под краката и да дамгосваме този и онзи.  Прави чест на вестника за Централна, Северна и Североизточна България „Форум Север“, че от месец септември тази година започна да издава специализирана притурка за разкази в картинки „Форум Комикс Арт“, в която освен съвременни и ретро български комикси, се публикуват и статии за историята на комикса по света и у нас.


За какъв тип публика можем да говорим – възрастовата граница, например?

Както казах по-горе – трябва да е от най-малките до най-големите.


През последните години нещата около комиксите у нас значително се раздвижиха. На какво го отдаваш?

Слава Богу, така е. Можеше и още по-добре да е, но манталитетът ни – да се вглеждаме в чуждото, съседското, ближното и да си завиждаме един на друг – ни прави поредната лоша шега. Отдавам явлението „ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС“ преди всичко на позитивната генерирана енергия и любов към деветото изкуство. Но нишката е много тънка и дано не изтървем отново последния влак.


Характерна особеност на българското девето изкуство. Идеал?

Да, има си своя специфика, но това е съвсем различна тема и тук надали ще може да се разкрие обхватно.


Вярно ли е, че художниците на комикси винаги си остават деца – с любопитен и свеж поглед върху света, оптимисти, дори повече от илюстраторите на детски издания?

Това е абсолютно вярно, погледът към света през детската призма винаги ще си остане една недоразгадана, неразчетена загадка. Нека има повече такива художници на комикси!Има какво да изучаваме, не само като  изкуство и наука, но и като дейност за осъзнаване мястото ни в културната история на човечеството. А чарът на новото девето изкуство е в това, че се намира на ръба между литературата и изобразителното изкуство - дава възможност новите поколения да изпитват гордост от своите корени и  възможни преходи от един стил в друг. Комиксите възпитават съзнанието в гъвкавост, а интелигентното съзнание е толерантно. Интелигентите са хора с добри сърца.

Музеят на комикса в Русе чрез съхраняване на еталони предоставя възможност за творчество, за свободно развиване на фантазията, за съчиняване и рисуване и въобще за радост от познанието. Пожелаваме им нестихващи успехи в благородното  начинание.Разговорът се предлага на читателите с известни съкращения.


Още по темата може да прочетете в сайта за култура, комикси, художници, изкуство Диаскоп тук