вторник, 23 ноември 2010 г.

Списък

БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ - АВТОРИ НА КОМИКСИ

1. Райко АЛЕКСИЕВ  (1893-1944)
2. Борис АНГЕЛУШЕВ (1902-1966)
3. Георги АТАНАСОВ (1904-1952)
4. Илия БЕШКОВ (1901-1958)
5. Александър БОЖИНОВ (1878-1968)
6. Стоян ВЕНЕВ (1904-1989)
7. Петър ГРИГОРОВ (1923-1996)
8. Александър ДЕНКОВ (1925-1972)
9. Борис ДИМОВСКИ (1925-2007)
10. Тодор ДИНОВ (1919-2004)
11. Александър ДОБРИНОВ (1898-1958)
12. Доньо ДОНЕВ (1929-2007)
13. Васил ЗАХАРИЕВ (1895-1971)
14. Вадим ЛАЗАРКЕВИЧ (1895-1963)
15. Владислав МИЛЕВ
16. Иван СЛАВОВ
17. Стоян ШИНДАРОВ (1941-1983)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТРЕТИ И АВТОПОРТРЕТИ 
на български художници - автори на комикси

PORTRAITS AND SELF PORTRAITS  
of Bulgarian comic artists


---------------------------------------------------------------------------------- 
ГЕОРГИ ДАНЧОВ (27.07.1846 - 19.02.1908)
 http://lambiek.net/artists/d/danchov_georgi.htm
1. Райко АЛЕКСИЕВ (1893-1944)
http://lambiek.net/artists/a/aleksiev_raiko.htm 2. Борис АНГЕЛУШЕВ (1902-1966)
http://lambiek.net/artists/a/angelushev_boris.htm 3. Георги АТАНАСОВ (1904-1952)
http://lambiek.net/artists/a/atanasov_georgi.htm 
4. Илия БЕШКОВ (1901-1958)
 http://lambiek.net/artists/b/beshkov_ilia.htm5. Александър БОЖИНОВ (1878-1968)
http://lambiek.net/artists/b/bojinov_aleksandar.htm 


6. Стоян ВЕНЕВ (1904-1989)
 http://lambiek.net/artists/v/venev_stoian.htm

7. Петър ГРИГОРОВ (1923-1996)

http://lambiek.net/artists/g/grigorov_petar.htm


8. Александър ДЕНКОВ (1925-1972)
http://lambiek.net/artists/d/denkov_aleksandar.htm 9. Борис ДИМОВСКИ (1925-2007)
http://lambiek.net/artists/d/dimovski_boris.htm 
10. Тодор ДИНОВ (1919-2004)
http://lambiek.net/artists/d/dinov_todor.htm 
11. Александър ДОБРИНОВ (1898-1958)
http://lambiek.net/artists/d/dobrinov_aleksandar.htm 12. Доньо ДОНЕВ (1929-2007)
 http://lambiek.net/artists/d/donev_donio.htm

13. Васил ЗАХАРИЕВ (1895-1971)
http://lambiek.net/artists/z/zahariev_vasil.htm 

  


14. Вадим ЛАЗАРКЕВИЧ (1895-1963)
http://lambiek.net/artists/l/lazarkevich_vadim.htm 15. Стоян ШИНДАРОВ (1941-1983)
http://lambiek.net/artists/s/shindarov_stoyan.htm 

16. Иван Славов

-------------------------------------------------------------------------------------

неделя, 14 ноември 2010 г.

Визуална литература

Но понеже словото се развива във времето - илюстрацията, като съпровод на литературния текст, когато е нужно, разпада своята композиционна цялост и единност в отделни последователни фрагменти. Така тя се превръща в пластичен разказ, като преминава в нови и нови композиционни форми

                                                                                       проф. Илия Бешков