неделя, 16 януари 2011 г.

ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО – МЯСТО ЗА СРЕЩА НА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

Изкуството е подражателно.

Има изкуства, които подражават на природата в пространството и други, които подражават на природата във времето. По аналогия с природата изкуствата са пространствени и временни.

А това е вече и дълбоката основа на делението на самите изкуства.

Живописта ни показва тела едно до друго в пространството, защото природата, на която живописта подражава, съществува в пространството. 

АЛЕГОРИЯ НА ЖИВОПИСТА


АЛЕГОРИЯ НА ЖИВОПИСТА


Поезията ни представя действия едно след друго в пространството,  защото  природа, на която поезията подражава, съществува във времето.

АЛЕГОРИЯ НА ПОЕЗИЯТА


АЛЕГОРИЯ НА ПОЕЗИЯТА

Образец на пространствените изкуства е живописта, образец на временните – поезията.

Що се отнася до историята на комиксите, то тя започва с онова, което историята на проблема за времето в изобразителното изкуство ни представя. Комиксите са синтетично изкуство, което обединява образ и слово.

"Разликата между комикса и филма е подобна на разликата между писмения и говоримия език. Древното и средновековното изкуство на живописта, измъчвано от своята мълчаливост, се е стремяло да заговори с въведения писан текст."
/"На земята ще останат само пет езика" от Георги Чепилев/

ЮДИТ И ОЛОФЕРН